หน้าแรก     O-NET     PAT 1     วิชาสามัญ     สมาคม     ชีท     อื่นๆ    

ข้อสอบ & เฉลย

เครดิต คุณ Thanakrit Chanchayanon
 รับตรง มอ แยกตามบท
 รับตรง มอ (59)
 รับตรง มอ (58)
 รับตรง มอ (57)
 รับตรง มอ (56)
 รับตรง มอ (56) แบบที่ 2
 รับตรง มอ (55)
 รับตรง มอ (54)
 รับตรง มอ (53)
 รับตรง มอ (52)
 รับตรง มอ (51)
 รับตรง มอ (50)

 สอวน คณิตศาสตร์ กทม (ส.ค. 57)
 สอวน คณิตศาสตร์ มอ (ส.ค. 57)
 สอวน คณิตศาสตร์ กทม (ก.ย. 56)
 สอวน คณิตศาสตร์ กทม (ส.ค. 55)
 สอวน คณิตศาสตร์ กทม (ส.ค. 54)
 สอวน คณิตศาสตร์ กทม (ส.ค. 53)
 สอวน คณิตศาสตร์ กทม (ส.ค. 52)
 สอวน คณิตศาสตร์ กทม (ก.ย. 51)
 สอวน คณิตศาสตร์ กทม (ก.ย. 50)
 สอวน คณิตศาสตร์ กทม (ก.ย. 49)
 สอวน คณิตศาสตร์ กทม (ส.ค. 48)
 สอวน คณิตศาสตร์ กทม (ก.ย. 47)