หน้าแรก     O-NET     วิชาสามัญ     PAT 1     สมาคม     คลังโจทย์     อื่นๆ    

ข้อสอบ & เฉลย

แยกตามปี
  O-NET คณิตศาสตร์ (มี.ค. 62)
  O-NET คณิตศาสตร์ (มี.ค. 61)
  O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 60)
  O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 59)
  O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 58)
  O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 57)
  O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 56)
  O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 54)
  O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 53)
  O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 52)
  O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 51)
  O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 50)
  O-NET คณิตศาสตร์ (ก.พ. 49)
แยกตามเรื่อง
4/1   เซต
  การให้เหตุผล
  จำนวนจริง
  เลขยกกำลัง
4/2   ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
  อัตราส่วนตรีโกณมิติ
5/1   ลำดับ และอนุกรม
  ความน่าจะเป็น
5/2   สถิติเบื้องต้น


วีดีโอเฉลย O-NET (ก.พ. 57)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
35. 37. 38.

วีดีโอเฉลย O-NET (ก.พ. 56)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15.
33. 34. 35. 36.

วีดีโอเฉลย O-NET (ก.พ. 54)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

วีดีโอเฉลย O-NET (ก.พ. 53)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

วีดีโอเฉลย O-NET (ก.พ. 52)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

วีดีโอเฉลย O-NET (ก.พ. 51)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

วีดีโอเฉลย O-NET (ก.พ. 50)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

วีดีโอเฉลย O-NET (ก.พ. 49)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.