หน้าแรก     O-NET     PAT 1     วิชาสามัญ     ชีท     อื่นๆ    

สวัสดีครับ ช่วงนี้ผมไม่ได้สอนพิเศษแล้ว แต่ยังพอมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆ
เลยมาทำเว็บเผยแพร่ความรู้คณิตศาสตร์ไปเรื่อยเปื่อย ถ้าเห็นว่ามีอะไรผิด
รบกวนช่วยส่งข้อความมาบอกทาง Facebook Message ทีครับ

มีอะไรใหม่

วันที่ รายละเอียด
25 พ.ย. 2558 เพิ่มข้อสอบ O-NET ก.พ. 58
4 ต.ค. 2558 เพิ่มชีท ความน่าจะเป็น (เลขเพิ่ม)
29 ก.ย. 2558 เพิ่มชีท ความน่าจะเป็น (เลขพื้น)
28 ก.ย. 2558 เพิ่มข้อสอบ PAT 1 มี.ค. 58
26 ก.ค. 2558 เพิ่มชีท ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์
6 ก.ค. 2558 เพิ่มชีท ทฤษฎีจำนวน
21 มิ.ย. 2558 เพิ่มชีท กำหนดการเชิงเส้น
13 มิ.ย. 2558 เพิ่มชีท ระบบจำนวนจริง (เลขเพิ่ม)
7 มิ.ย. 2558 เพิ่มเฉลย 7 วิชาสามัญ รอบ ม.ค. 58
29 พ.ค. 2558 เพิ่มชีท จำนวนจริง (เลขพื้น)
17 พ.ค. 2558 เพิ่มชีท ตรรกศาสตร์
9 พ.ค. 2558 เพิ่มชีท การให้เหตุผล
3 พ.ค. 2558 เพิ่มชีท เซต
26 เม.ย. 2558 เพิ่มชีท ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
8 เม.ย. 2558 เพิ่มชีท เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม
8 เม.ย. 2558 เพิ่มวีดีโอเฉลย PAT 1 ครบทุกข้อ จนถึงรอบ เม.ย. 57
27 มี.ค. 2558 เพิ่มข้อสอบสมาคม ม. ปลาย 57
18 ม.ค. 2558 เพิ่มข้อสอบ PAT 1 พ.ย. 57
31 ต.ค. 2557 เพิ่มข้อสอบ O-NET ก.พ. 57
29 พ.ย. 2553 เว็บเปิดบริการ