หน้าแรก     O-NET     วิชาสามัญ     PAT 1     สมาคม     คลังโจทย์     อื่นๆ    

สวัสดีครับ ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้สอนพิเศษแล้ว แต่ยังพอมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆ
เลยมาทำเว็บเผยแพร่ความรู้คณิตศาสตร์ไปเรื่อยเปื่อย สำหรับน้องๆ
ที่ผมไม่มีโอกาสได้สอน สามารถโหลดชีทผมไปอ่านได้นะครับ พวกแบบ
ฝึกหัดต่างๆ จะมีเฉลยคำตอบอยู่ด้านหลัง สำหรับแบบฝึกหัดที่เป็นข้อสอบจริง
จะมีเลขข้อ กับ ปี อ้างอิง สามารถนำไปเปิดวีดีโอเฉลยจากเว็บของผมได้

และข้อสอบที่มีเครื่องหมาย * อยู่ แสดงว่าถูกดัดแปลงมาจากข้อสอบจริง
ด้วยเหตุผลบางอย่าง (เช่น ข้อสอบจริงผิด หรือ ตัดมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
และถ้าเจอที่ผิดในชีท รบกวนช่วยส่งข้อความมาบอกทาง Facebook Message ทีครับ

ชีท

เลขพื้น เลขเพิ่ม
4/1   เซต
  การให้เหตุผล
  จำนวนจริง
  เลขยกกำลัง
  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  ระบบจำนวนจริง
  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
4/2   ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
  อัตราส่วนตรีโกณมิติ
  ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริกซ์
  ฟังก์ชัน
  เรขาคณิตวิเคราะห์
  ภาคตัดกรวย
5/1   ลำดับ และอนุกรม
  ความน่าจะเป็น
  เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม
  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  เวกเตอร์ในสามมิติ
5/2   สถิติเบื้องต้น   จำนวนเชิงซ้อน
  ความน่าจะเป็น
6/1   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  การแจกแจงปกติ
  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
6/2   ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์
  แคลคูลัสเบื้องต้น
  กำหนดการเชิงเส้น